Vè Nói Láo

Tác giả:

Vè Nói Láo

 Ca Dao Việt Nam


Láo thiên láo địa,
Láo từ ngoài Sịa láo vô

*

Ngồi buồn nói chuyện láo thiên :
Lúc nhỏ tôi có đi khiêng ông Trờị
Ra đồng thấy muỗi bắt dơi,
Bọ hung làm giỗ có mời ông voị
Nhà tôi có một củ khoai,
Xắt ra bảy thúng hẳn hòi còn dư
Nhà tôi có một củ từ,
Bới lên môt củ nó hư cả vườn.
Tôi vừa câu được con lươn,
Cái thịt làm chả, cái xương đẽo chàỵ
Nhà tôi có một cối xay,
Đầu cong bịt bạc, đầu ngay bịt vàng.
Nhà tôi có một cái ang,
Đựng lúa bảy làng mà hãy còn lưng.
Nhà tôi có một củ gừng,
Bới lên một củ nửa chừng đòn xeọ
Nhà tôi có một con mèo,
Khi nào hết chuột lên đèo bắt naị
Nhà tôi có một cái chai,
Đựng bảy thùng mắm và hai thùng dầụ
Cha tôi có một bộ râu,
Ngứt ra một sợi câu con cá chình.

*

Nói ra các bạn đừng khinh,
Thiên hạ nói láo (cả), phải mình chi tôị

 

Thảo luận cho bài: "Vè Nói Láo"