Về Núi

Tác giả:

Về Núi

Nguyễn Tấn Hưng


Chim bay về núi bóng hoàng hôn
Người tìm về núi phút đưa hồn
Lần qua cửa tử con thuyền giác
Ngộ chốn trầm luân cõi Phật môn

Trần thế tu di đời đối cảnh
Vô minh chân ngã mối càn khôn
Ôi thôi thế sự hư danh lợi
Gác lại trần ai buổi dọn hồn 

 

Thảo luận cho bài: "Về Núi"