Về quê cũ

Tác giả:

Tôi thu dọn đời mình như người sắp về quê cũ
Chả cần gì thêm
Chừng này đã đủ
Chừng này thương, chừng này giận dữ
Chừng này hoa, chừng này bão tố
Đi bình yên
Mừng rằng từ đêm đặc đêm đen
Có một ngày, một kiếp chói lòa trong vũ trụ
Phung phí, tiêu xài đủ thứ
Giờ về đêm đen
Lại hoàn nguyên số
Không bị gì làm hoan ố
Cùng với dải Ngân Hà sáng rỡ
Các chùm sao quen
Mặc đời quên
Về đấy mình cũng không còn nhớ
Ở trong nhà, chớ phải đâu ngoài chợ
Nam mô A-di-đà Thượng đế A-men
1988
Rút trong tập nháp Thơ cầm tay

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Về quê cũ"