Về quê nhà cảm tác

Tác giả:

Lạnh lẽo hơi thu chiếc lá bay
Gió đưa người cũ lại về đây
Ba Vì tây lĩnh nom thêm trẻ
Một giải thu giang nước vẫn đầy
Nam Bắc đã nên người duyệt lịch
Giang hồ đáng chán vị chua cay
Mười ba năm đó bao dâu bể
Góp lại canh trường một cuộc say!
(Tiểu thuyết thứ Bảy, 1934)

Tản Đà lang thang bầu rượu túi thơ đi khắp nước, xa làng vừa đúng 13 năm không về thăm nhà thăm họ, đến năm 1934 mới về làng một lần và làm bài này.

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Về quê nhà cảm tác"