Về quê nhà cảm tác

Tác giả:

Về quê nhà cảm tác

 Tản Đà


Lạnh lẽo hơi thu chiếc lá bay
Gió đưa người cũ lại về đây
Ba Vì tây lĩnh nom thêm trẻ
Một dải thu giang nước vẫn đầy.
Nam Bắc đã nên người duyệt lịch
Giang hồ đáng chán vị chua cay
Mười ba năm đó bao dâu bể
Góp lại canh trường một cuộc say.

 

Thảo luận cho bài: "Về quê nhà cảm tác"