Ve Sầu Thu Hát Cho Em

Tác giả:

Hạ qua thu về

Trong cánh rừng hoang, một chiếc lá vàng,
trên cành thở than …
chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian

Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu,
chứa một trời thơ, chứa một trời mơ
Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng,
một mùa thu trắng …

Ve sầu sống sót kêu vang
Mùa thu chợt đến rỡ ràng lá hoa
Con ve lãng tử quên nhà
Say màu lá úa, quên tà áo mơ

Hạ qua thu về
Trong cánh rừng hoang, một chiếc lá vàng,
trên cành thở than …
chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian

Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu,
chứa một trời thơ, chứa một trời mơ
Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng,
một mùa thu trắng …

Cuối thu còn mỗi cành trơ
Ve sầu lột xác tiếng tơ vẳng buồn
Rồi thu, rồi lá, cũng buông
Xác ve ngân vẳng khơi nguồn thương ca

Hạ qua thu về
Trong cánh rừng hoang, một chiếc lá vàng,
trên cành thở than …
chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian

Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu,
chứa một trời thơ, chứa một trời mơ
Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng,
một mùa thu trắng …

Ve Sầu Thu Hát Cho Em
Ve Sầu Thu Hát Cho Em
Ve Sầu Thu Hát Cho Em

Thảo luận cho bài: "Ve Sầu Thu Hát Cho Em"