Về thăm chùa

Tác giả:

Con về thăm chùa Phước Long
Gió từ bi mát cõi lòng an vui
Vui sao ánh đạo sáng ngời
Lời kinh của Phật đời đời ngát hương

Pháp âm vi diệu lạ thường
Đưa con qua khỏi đau thương cuộc đời
Nắng vàng toả sáng muôn nơi
Chiếu soi u tối rạng ngời cõi âm

An nhiên lòng sáng trăng rằm
Đạo vàng giải thoát tối tăm tiêu trừ
Cho đời sáng tỏ chân như
Khô dòng lệ khổ tâm từ nở hoa
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Về thăm chùa"