Về thăm chùa

Tác giả:

Về thăm chùa

 Bảo Cường


Con về thăm chùa Quảng Long
Gió từ bi mát cõi lòng an vui
Vui sao ánh đạo sáng ngời
Lời kinh của Phật đời đời ngát hương
Pháp âm vi diệu lạ thường
Đưa con qua khỏi đau thương cuộc đời
Nắng vàng tỏa sáng muôn nơi
Chiếu soi u tối rạng ngời cõi âm
An nhiên lòng sáng trăng rằm
Đạo vàng giải thoát tối tăm tiêu trừ
Cho đời sáng tỏ chân như
Khô dòng lệ khổ tâm từ nở hoa

 

Thảo luận cho bài: "Về thăm chùa"