Về Thăm Xứ Quảng

Tác giả:

Về Thăm Xứ Quảng

 Sông Thu


Quảng Nam có núi Ngũ Hành
Mây năm sắc phủ bao quanh bốn mùa
Líu lo ca hát chim đua
Bầu trời cảnh Phật ấy chùa Tam Thai
Quan Âm động vẽ hùng oai
Như quên mùi tục xét soi khách trần
Xa xa mặt biển phù vân
Hiện ra Linh Ứng chùa am khác thường
Hang Ngũ Cốc, động Linh Nham
Giếng Tiên, Hải Vọng đài lam một màu
Ghé qua hòn Thổ xem sau
Quan Âm chùa mới hiển bày nguy nga
Ngó qua Đà Nẳng, Sơn Chà
Hà Thân, Cầu Đỏ, bến tàu Tourane
Đường về phố hiến Hội An
Chùa Cầu còn đó sẵn sàng đón đưa
Cao lâu mỹ vị dễ ưa
Khách vào thưởng thức một vài tô thôi
Ghé thăm cổ tự vài ngôi
Phước Lâm, Chúc Thánh nét vôi phai mờ
Phong quang cảnh trí nên thơ
Long Tuyền, Vạn Đức lặng lờ tháng năm
Lần lượt tới điểm trung tâm
Pháp Bảo, Viên Giác bao lần sửa sang
Chùa sư nữ nét dịu dàng
Bảo Thắng sừng sững đạo tràng già lam
Xuôi về theo hướng Tây Nam
Hàm Rồng, Trà Kiệu gác chuông giáo đường
Nguy nga tráng lệ phi thường
Đây hòn Non Trược rồng vương quy hàng
Năm nào tay ấn Cao Biền
Đền đài kỷ niệm gắn liền kỳ công
Và bao chí sĩ anh hùng
Đánh Nam dẹp Bắc lẫy lừng nước Nam
Bao năm mòn mỏi chờ mong
Về thăm xứ Quảng thỏa lòng ai ơi ! 

 

Thảo luận cho bài: "Về Thăm Xứ Quảng"