Về Thăm

Tác giả:

1.
Về thăm quê mình đi anh
Quê hương quên dứt sao đành
Về thăm cay lành trái ngọt
Và thăm người em gái tóc xanh

2.
Về thăm quê mình đi anh
Cố đô mùa mưa tháng lạnh
Đất còn thở ấm hơi anh
Bài thơ nón lá nghiêng vành

ĐK:
Anh còn nhớ sương mù Đà- Lạt
Anh có quên nắng ấm Nha -Trang
Hà Tiên non nước mơ màng
Mời anh về uống nước dừa Trúc Giang

3.
Về thăm quê mình đi anh
Về ăn bưởi ngọt Biên Hòa
Mận Trung Lương, xoài Xuân Lộc
Sầu riêng cam quít Lái Thiêu

4.
Về thăm quê mình đi anh
Bao la lòng đất quê em
Dù xa xôi dù cách trở
Nhớ về thăm quê nghe anh

Thảo luận cho bài: "Về Thăm"