Về tình yêu

Tác giả:

Em đã cho anh
Sự cứng rắn của một người đàn bà
Cũng như anh đã cho em
Sự mềm yếu của một người đàn ông.
Nguồn: tạp chí “Kiến thức ngày nay” xuân Đinh Sửu 1997

Thảo luận cho bài: "Về tình yêu"