Về Trịnh Công Sơn

Tác giả:

Về Trịnh Công Sơn, có 2 điểm chính tôi nghĩ nên để ý khi phê phán ông:

1. Trịnh Công Sơn là VC hay làm tay sai cho VC? Thật ra Trịnh Công Sơn cũng như các nhà văn thơ Thế Nguyên, Trần Vàng Sao, Tiêu Dao,… đều bị CS Bắc Việt lợi dụng (Cũng như Mặt trận GPMN bên chính trị) . Các nhà văn này có thể viết theo lý tưởng phản chiến hay vì công bình xã hội, nhưng sau 30-4-75 đều thất vọng, bị ruồng bỏ như Thế Nguyên chết trong nghèo đói, v.v…
Thứ nữa, hãy đề cao cảnh giác khi đọc sách báo trong nước. Nhà văn Vũ Bằng, hay Phạm Ngọc Thảo, … được CSVN nhìn nhận là đảng viên CS khi họ … đã chết, có thể là trò mây mù hay lôi kéo theo “cách mạng” để tô hồng điểm phấn “chính nghĩa” của CS. Trong các tuyển tập kỷ niệm chiến thắng 30-4-75 như “Chung Một Bóng Cờ” hay “Nhìn Lại Một Chặng Đường 25 Năm Văn Học (1954-1975)”, trong nước ghi tên nhiều người như Jean-Paul Sartre, Đông Hồ,… hay tuyển in lại bài viết của nhiều văn nghệ sĩ không Cộng tí nào như Võ Hồng, Diễm Châu, Phan Du, Bình Nguyên Lộc,… Không lẽ chúng ta xem những người này là CS cả sao?

Chiến tranh đã dứt từ 26 năm nhưng những trận chiến tình báo và hỏa mù vẫn còn tiếp diễn! Vả lại ai là CS, ai theo CS, đối với nhiều ngươì, vẫn phải chờ thời gian trả lời!

2. Không thể vì nghi vấn nói trên mà xóa bỏ tác phẩm văn nghệ của Trịnh Công Sơn. Cũng như Văn Cao từng dùng súng lục ám sát nhiều người không theo Việt Minh ở Hà Nội những năm 1946, mấy ai nghĩ đến tẩy chay Văn Cao!

Vì vậy phải ghi công Trịnh Công Sơn cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác như Phạm Công Thiện, Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng,… đã làm giàu ngôn ngữ văn chương với ngôn ngữ nhạc của ông. Riêng Trịnh Công Sơn đã làm mới ngôn ngữ qua cấu trúc, hình ảnh cũng như những “ý tại ngôn ngoại” bí ẩn của con chữ!

Nguyễn Vy-Khanh
24-4-01

 

Thảo luận cho bài: "Về Trịnh Công Sơn"