Về Từ Vô Vọng

Tác giả:

Về Từ Vô Vọng

 Du Tử Lê


Về tự một dòng sông
em nồng nàn như biển
gió cuốn muôn nghìn năm
lấp chôn tình vô vọng

Về tự một mùa đông
em rầu rầu sương cỏ
hồn mưng mưng mây mù
mắt bơ phờ cõi nhớ

Về tự một ngày mưa
em não nùng oan khổ
cây khẳng khiu đợi chờ
lá một đời héo úa

Về tự một tình đau
môi ứ tràn máu mặn
ngực ngậm lời trăm năm
hồn đìu hiu rũ bóng.

(4-72)

Trích “Du Tử Lê, Thơ Toàn Tập # I” – HT Productions xb. Calif. tháng 11 – 2002.)

 

Thảo luận cho bài: "Về Từ Vô Vọng"