Về Với Má

Tác giả:

Về Với Má

 Việt Dương Nhân


 

 

Má ơi ! con sẽ quay về,
Về bên cạnh Má vẹn bề phận con.
Má giờ thân xác hao mòn,
Dung nhan con cũng chẳng còn thắm tươi.

Héo khô tắt hẳn nụ cười,
Như hoa phủ tuyết, như trời lấp sương.
Một đời gặp lắm đau thương,
Xuống lên chìm nổi đoàn trường đắng cay.

Con về với Má nay mai,
Sớm thăm tối viếng tháng ngày già nua.
Lòng con nay đã xây Chùa…
Nương thân Tâm Phật, hết đua chen đời.

(Ivry s/Seine, Gia-tự Diệu-Thi, ngày 02-08-1999)

 

Thảo luận cho bài: "Về Với Má"