Về Với Non Sông

Tác giả:

Về nối lại một tình non sông

Ta chung dòng máu cháu con Lạc Hồng
Về nối lại nhịp tình anh em
Thắp sáng cho đời một ngọn lửa thiêng

Về góp lại một trời bao la
Mây giăng tình núi, sóng khơi tình người
Về nói lại chuyện ngàn năm qua
Cho quê hương này còn mãi trong ta

ĐK:

Kết lại, bàn tay kết lại
Tay trong tay, nối vòng nhân ái
Kết lại, niềm tin kết lại
Góp gió cho đời làm bão lên

Thảo luận cho bài: "Về Với Non Sông"