Vết Son

Tác giả:

Vết Son

 Hà Huyền Chi


Vá tôi từng mũi phong trần
Trái tim rách nát bao lần biển dâu
Nhuộm tôi mộng cũ phai mầu
Mùa tin úa héo cành đau lá phiền

Lăn tôi qua khỏi cơn đen
Em con súc sắc còn nghiêng ngả cười
Vết son rực lửa mặt trời
Nửa khuya còn thắp trong tôi nắng hồng

 

Thảo luận cho bài: "Vết Son"