Vết Thương

Tác giả:

Vết Thương

 Quan Dương


 

Trái tim phải gió lôi thôi
Bỗng nhiên trở chứng đâm chồi nẩy xuân
Ngờ đâu em đã có chồng
Bao nhiêu mộng tưởng hoá thành nỗi đau

Ly thì cạn. Buồn thì sâu
Trái tim lì lợm cứng đầu khó tha
Rượu vào sầu chảy ngược ra
Vết thương chẳng chịu héo da. Thiệt tình

 

Quan Dương

 

Thảo luận cho bài: "Vết Thương"