Vì Bé Ngoan

Tác giả:

Bờ a ba là ba của bé.
Mờ e me là mẹ của em.
Lờ a la ba không la mắng.
Đờ on đon mẹ không đánh đòn.

Thảo luận cho bài: "Vì Bé Ngoan"