Vì Đâu

Tác giả:

Sao tôi đứng mãi ngòai mưa ,Sao tôi nước mắt trào dâng
Phong thư chia ly đớn đau, Sao em cho tôi nỗi đau
Sao tôi vẫn mãi lặng câm, Cơn mưa đã dứt từ lâu
Sao tôi vẫn ôm bóng tôi, Nước mắt vẫn rơi vẫn rơi
Vì tình yêu hay là, Vì người con gái ấy hay là
Vì cuộc đời này
Vì tình yêu chia lìa, Vì người con gái ấy vô tình
hay vì tôi ?
Vì ai tôi buồn rã rời
Vì đâu chia lìa một đời
Vì ai ! Vì đâu ?…

Thảo luận cho bài: "Vì Đâu"