Vị Hoàng Hoài Cổ

Tác giả:

Vị Hoàng Hoài Cổ

 Trần Tế Xương


Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò!

 

Thảo luận cho bài: "Vị Hoàng Hoài Cổ"