Vì Mệt Mỏi Nên Học Bài Không Thuộc

Tác giả:

Vì Mệt Mỏi Nên Học Bài Không Thuộc

 Bùi Giáng


Vì buồn rầu nên làm thơ không ra
Vì phiền muộn nên trái bom không nổ
Vì trắng da nên brigitte không già
Vì nàng da trắng nên ta
Nhớ nàng như thể phận ta da vàng
Đầu đuôi thơ viết lộn hàng
Hóa ra nét chữ lên đàng quẩn quanh

(Văn, Sài Gòn)

 

Thảo luận cho bài: "Vì Mệt Mỏi Nên Học Bài Không Thuộc"