Vì Người Bỏ Tôi

Tác giả:

Vì người bỏ tôi
Nên tôi viết bài ca tặng người
Xin mang ơn người
Xin không quên người vi người đã quên tôi
Dù một ngày thôi
Dù một lần thôi cũng đã lên ngôi
Thi người hỡi cõi lòng tôi
Vạn sầu úa lá vàng rơi
Mà đường gió cuốn ngàn nơi vạn lối

Dù người bỏ tôi
Nhưng tôi vẫn hoài thương về người
Tuy tôi xa người
Tim tôi bên người từ ngày đó xa xôi
Dù người phụ tôi
Dù người bỏ tôi rách nát tim tôi
Này người hỡi cõi lòng tôi
Chỉ hình bóng của người thôi
Một hình bóng khắc thật sâu vào hồn

Khi đã yêu rồi , dù sông núi có đôi rồi
Thi người vẫn mãi trong tôi
Dù người có phụ tôi , bỏ tôi , xa tôi
Và quên tôi , nhưng tôi vần yêu người …

Một đời hoài mong
Yêu thương đến nguoi thương thật lòng
Tôi yêu thương đời
Tôi tin nơi người mà người nỡ quên tôi
Đời là ngọn dao
Tình là ngon roi quất nát tim tôi
Cuộc đời vốn đã khổ đau
Tình thì mãi mãi lừa nhau
Thì người hỡi biết làm sao vẹn toàn .

Thảo luận cho bài: "Vì Người Bỏ Tôi"