Vì Sao Anh Lại Ra Đi

Tác giả:

Vì Sao Anh Lại Ra Đi

 thơ tình thế giới


Vâng, em bảo: “Đi đi!”
Nhưng vì sao anh không trở lại?
Em bảo: “Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!”
Nhưng vì sao anh lại ra đi?

Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ.
Lời của em trái ngược với lòng.
Sao anh lại tin lời em nói.
Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?

KAPUSAKIAN
(Nga)
(Phan Minh Châu dịch)

 

Thảo luận cho bài: "Vì Sao Anh Lại Ra Đi"