Vì Sao Con Mèo Rửa Mặt

Tác giả:

Mèo con ra vại nước

Bàn chân nó vuốt vuốt
Xoa mấy sợi râu cước
Rồi vào trong bếp tro
Vì sao con mèo rửa mặt
Vì sợ bị đau mắt
Không ai dám đến gần mèo !

 

Thảo luận cho bài: "Vì Sao Con Mèo Rửa Mặt"