Vì Sao Không Nói

Tác giả:

Trong đêm thâu anh đang mong em (yeah)

Và em yêu nay đang khuất xa (ó ò)
Thương nhớ mãi em yêu nay đâu rồi
Một mình anh nay đang nhớ mong (yeah)
Tìm em mãi mù khơi…hỡi em hỡi

Thương yêu trao cho em năm xưa
Bờ môi ngoan cho anh vấn vương (oh yeah)
Sao đã lỡ câu yêu thương ban đâu
Tình nay trao cho em chỉ em thôi
Giờ đây có mình anh nhớ em mãi

ĐK1:
Vì sao không nói
Bây giờ nhung nhớ
Vì sao đã lỡ duyên rồi
Để bây giờ muộn màng
Để cho tình lỡ làng
Tình cách chia một đời đã mất nhau
(Trong đêm anh nhớ em)

Mãi không quên được phút đầu
Khi thấy em bước trong chiều vắng
Mất em khi chiều nắng tàn (yeah)
Tình đôi ta chỉ trong giấc mơ
Yeah yeahhhhhhhhhh

ĐK2:
Vì sao đã lỡ
Một thời yêu dấu
Vì sao đã lỡ…duyên đầu
Để bây giờ lạnh lùng
Để cho tình ngại ngùng
Tình vỡ tan một đời xót xa

Thảo luận cho bài: "Vì Sao Không Nói"