Vì Sao Lạc

Tác giả:

Vì Sao Lạc

 CV


Có lần anh đã tin em
Và tưởng tình yêu tròn như vòng nhật nguyệt
Ai ngờ chỉ là vầng trăng khuyết
Lặng lẽ trôi theo con nước đang ròng

Có lần anh đã nhớ em
Và tưởng tình yêu to như Sao Kim, Sao Mộc
Ai ngờ chỉ là hạt bụi nhỏ
Nhẹ tênh bay theo cơn lốc vô thường

Có lần anh đã chờ em
Và tưởng tình yêu đúng hẹn như mặt trời mỗi bữa
Ai ngờ chỉ là vì sao lạc
Quên lối về ngơ ngác giữa hư vô

CV

 

Thảo luận cho bài: "Vì Sao Lạc"