Vì Sao Thế

Tác giả:

Đến làm gì? Để rồi nay em ra đi .

Đến làm gì? Để lòng anh phải nhớ mong .
Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh

Vẫn còn đây những phút vui buồn .
Chỉ mỗi riêng em không còn đây, không gian vắng lặng .

Có bao giờ thật lòng yêu anh không em
Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu .
Để lòng anh mang bao niềm đau

Mãi trách than mình vì để mất em .
Nhưng mà vì sao em lại ra đi

cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan

Người hãy nói với anh vì sao thế
Nói với anh vì sao lòng ta yêu nhau

mà không thể bên nhau
Phải chăng trong trái tim của chính em

Không mang theo lời yêu em đã nói với anh

Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi
Cất bước quay mặt không về

Không cho anh một câu khi chia lìa
Chẳng cho anh biết được một lý do

Sao tim anh phải sống trong cô đơn .

Thảo luận cho bài: "Vì Sao Thế"