Vĩ thanh

Tác giả:

Thai nghén quê xưa
Về kinh bắc lọt lòng
Qua tám nhịp tuần du dạ khúc.

Thảo luận cho bài: "Vĩ thanh"