Ví thử

Tác giả:

Ví Thử

 Vũ Anh


Ví thử bất ngờ anh đến

Hẳn em sẽ rất bất ngờ

Bởi vì ngày nào cũng thế

Lúc nào em chẳng nhớ mong

Khoảng cách còn xa quá đỗi

Chẳng dễ anh tới tìm em

Bây giờ nửa đời còn lại

Vẫn mong – ví thử gặp anh

< của Mưa >

 

Thảo luận cho bài: "Ví thử"