Viễn Khách

Tác giả:

đương lúc hoàng hôn xuống là giờ viễn khách đi

nước đượm màu ly biệt trời vương hương biệt ly
nước đượm màu ly biệt trời vương hương biệt ly
mây lạc hình xa xôi, gió than niềm trách móc
mây ơi và gió ơi chớ nên làm họ khóc
mây ơi và gió ơi vì sao họ khóc rồi
mắt lệ nhìn thấu dạ, môi khô hệt líu lời
chân rời tay muốn rã, kẻ khuất kẻ trông vơi
hôm nào như hôm qua má kề trên gối sánh
anh đi đường có hoa tôi nằm trong tủi lạnh
anh đi đường có hoa và tôi vẫn lạnh lùng
buổi chiều ra cửa sổ bóng chụp cả trời tôi
ôm mặt khóc rưng rức ra đi là hết thôi
ôm mặt khóc rưng rức ra đi là hết rồi

Thảo luận cho bài: "Viễn Khách"