Viễn Khúc Việt Nam

Tác giả:

Chưa bao giờ về Hà Nội

Chưa bao giờ ghé Sài Gòn
Chưa bao giờ thăm xứ Huế
Chưa bao giờ thấy Việt Nam
Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước
Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương
Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương
Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy
Qua lời ca dao mẹ hời xưa nhẹ chiêm bao
Nay mặn nỗi đau núi gọi sông gào
Tôi là con chim lạc bầy từ muôn chim kiếp trước
Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương
Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương
Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa
Ôm chặt trong tay bồi hồi nghe lòng say say Quê mẹ tôi đây ! quê mẹ tôi đây !

Chưa bao giờ về Hà Nội
Chưa bao giờ ghé Sài Gòn
Chưa bao giờ thăm xứ Huế
nhưng tôi là người Việt Nam !

source: Băng nhạc Ngăn Cách của Xuân Lan, Hoà âm: Gérard Demaizière, phát hành năm 1986, ủng hộ phong trào Y Sĩ Không Biên Giới (Médecins Sans Frontière) tại Pháp.

 

Thảo luận cho bài: "Viễn Khúc Việt Nam"