Viển vông

Tác giả:

Viển vông

 Lệ Khánh


Những bài thơ tâm sự
Viết hoài cho người yêu
Mai sau mà còn giữ
Chắc mình đỡ quạnh hiu

Bây giờ không duyên nợ
Mình không lấy được nhau
Thôi thì vì duyên số
Không nên nghĩa cau trầu

Những con anh lớn lên
Và con em … (nếu có)
Mình tác hợp nhân duyên
Nên vợ chồng trẻ nhỏ

Con trai anh đẹp quá
Con gái em … ngoan hiền
Mình sẽ là sui gia
Vì hai trẻ nên duyên

Hồi môn cho con gái
Là những bài thơ em
Trời ơi … vì ngang trái
Mới tính chuyện thần tiên

 

Thảo luận cho bài: "Viển vông"