Viết

Tác giả:

Viết

 Giọt Mưa Tím


Em giờ ôm mối tương tư
Bâng khuâng nhặt lá tìm thương cuối mùa
Ú tim chân lý trò đùa
Nhởn nhơ phàm tục bán mua chợ đời

Mưa thu nước trắng mặt đường
Mây trời xám ngắt cuối đường hòang hôn
Thất tình lục dục những ai
Bi bô giữa chốn Phật đài huênh hoang

Tưởng mưa ngưng ở cuối trời
Ai ngờ mưa gió muôn đời vẫn bay
Thế nên anh tỉnh em say
Trăm năm thơ phú vẫn vay đường trần

Trời mưa mưa cứ mưa hòai
Trăm ngàn thương nhớ vì ai hỡi trời
Trong sâu thẳm muốn lại vờ
Như không như chẳng bao giờ muốn yêu

Xác trần lại nói muôn điều
Khi không đỏ mặt khi cười đỏ tai
Vấn vương vương vấn vì ai
Đường trơn ngả những ngày mai mưa buồn

Giọt Mưa Tím

 

Thảo luận cho bài: "Viết"