Việt Bắc

Tác giả:

(1947)
Việt Bắc (ứ ư ) Việt Bắc (ứ ư )
Chốn đây rừng rú (ú u)
Chốn đây rừng núi (ý y)
Chốn đây chiều sương âm u
Chốn đây toàn dân biên khu
Theo Cha già tiến ra một mùa Thu…

Rừng còn mịt mùng
Ðang chờ loài giặc đến
Núi rừng chập chùng lên
Sẽ là mồ thực dân.

Thảo luận cho bài: "Việt Bắc"