Viết Cho Người…

Tác giả:

Viết Cho Người…

 Thế Sơn


Viết cho người…
Đáp lại bài Ngùy Ơi của Tâm Vô Lệ.

Ai hay đến giữa cuộc đời.
Đau thương tiếp nối nên lời đắng cay.
Tình chung nồng ấm cơn say.
Tình riêng tê dại đêm ngày thở than.
Yêu thương sao nỡ bàng quan.
Cho ai ứa lệ , khóc tàn cuộc vui
Người đi, dấu nỗi ngậm ngùi.
Tái tê lê bước, bên đời hư không.
Lá vàng nhuộm úa nhớ mong.
Gió lòng se lạnh, con đường chia hai.
Bàn tay hờ hững bàn tay.
Tơ vương đứt đoạn, tiếc ngày bên nhau.
Cô liêu ray rứt nỗi đau…

Thế Sơn
SG 1-7-01
– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam –

 

Thảo luận cho bài: "Viết Cho Người…"