Viết cho Ông xã TTP

Tác giả:

Viết cho Ông xã TTP

 Phan Cát Linh


Hạt sương
Ôm nụ
Mai vàng
Tơ lòng
Muôn sợi
Ngỡ ngàng
Bướm ong
Hạt thương
Hạt ghét
Thì thầm
Hạt nào
Thương ghét
Nổi lòng
Vương tơ
Sương, Mai
Tình lụy
Trời mơ
Anh ơi,
Có biết
Nàng Thơ
Muốn gì ???

CL

 

Thảo luận cho bài: "Viết cho Ông xã TTP"