Viết đùa khi dời chỗ ngụ

Tác giả:

Song mấn phiêu phiêu nhất ngụ công,
Tự ca tự tiếu phụng thành đông.
Tài cư cao các nghi sơ thúc,
Tâm đối giao cù dục tứ thông.
Thái bút truyền lai do hữu mộng,
Hắc cừu tệ tận khả vô công.
Hà nhân mạn nghĩ huyền hư trạch,
Lão Đỗ đăng lâu hứng vị cùng.

Dịch nghĩa

Một cụ ở ngụ hai mái tóc phơ phơ,
Tự hát tự cười phía đông thành phụng.
Tài ở nơi gác cao nghi bắt đầu ràng buộc,
Tâm so với đường nhiều ngả muốn thông suốt bốn phía.
Bút màu truyền lại còn có mộng,
Áo cừu màu đen rách hết khá không công.
Người nào nói ẩu (đấy) là nhà rỗng tuếch,
Lão Đỗ lên lầu hứng thú chưa hết.
Sau vụ án chữa bài thi, Cao Bá Quát không ngụ ở phủ đệ cũ của Tùng Thiện vương ở tả ngạn sông Hương mà dời vào ngôi nhà tự làm ở góc trong cửa thành Đông Ba phía đông tử cấm thành.

 

Thảo luận cho bài: "Viết đùa khi dời chỗ ngụ"