Việt Nam Hùng Tiến

Tác giả:

Đây là lúc Quốc Dân hùng tiến
Cờ Việt từ nay phơi phới ngang trời cao
Vì giang sơn máu pha tô sông đào
Hồn muôn anh dũng vết thương nay quyết liền
Bao thời u buồn
Nhà Việt lầm than nguy khốn Nào ai con cháu Tiên Rồng
Một lòng vì giống nòi Nam

Quốc dân ơi ta cùng tiến lên đi
Nước non đang chờ gót nam nhi
Vời trông ngàn xưa đời bao danh tướng
Quyết mau ta hùng cường

Đây là ………….nòi Nam

Gắng lên đi mau bồi đắp giang sơn
Bắc Nam Trung đoằn kết muôn năm
Ngàn xưa ngàn sau Việt Nam tươi sáng
Quyết mau ta hùng cường

Nguồn: Tuyển tập nhạc “Đường Đi Không Khó” Cục Tâm Lý Chiến ấn hành 1974

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Hùng Tiến"