Việt Nam Kho Tàng Dã Sử

Tác giả:

Việt Nam Kho Tàng Dã Sử

Cuốn sách này gồm những nội dung chính:
Phần 1: Các nhân vật và sự kiện qua nhiều thế kỷ
Phần 2: Dã sử qua các địa danh
5692_p11551
Phần 3: Dã sử xung quanh một vài cuộc khởi nghĩa
Phần 4: Dã sử về những người thuộc dân tộc thiểu số
Phần 5: Một số thần tích.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Phạm Minh Thảo , Vũ Ngọc Khánh
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 920.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2004
  • Số trang: 934

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Kho Tàng Dã Sử"