Việt Nam Minh Châu Trời Đông

Tác giả:

Việt Nam minh châu trời đông.

Việt Nam nước thiêng tiên rồng
Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời
Máu ai còn vương cỏ hoạ
Giục đem tấm thân trải với sơn hà.
Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước
Hy sinh xương máu mong báo đền ơn nước.
“Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam.
Thề trọn đời trung thành với sơn hà nước Nam !”. 

Bài hát này đoạt giải nhất kỳ thi Âm Nhạc Toàn Quốc năm 1944

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Minh Châu Trời Đông"