Việt Nam Quê Hương Tôi

Tác giả:

Việt Nam, tình thương tràn lan biển Ðông
Hoa gấm núi sông dấu chân Tiên Rồng
Việt Nam, kìa Trung Nam Bắc góp công
Toàn dân yên vui ngày đêm no ấm!

Việt Nam, ngàn năm rạng danh Á Ðông
Non nước sử xanh giống dân Lạc Hồng
Việt Nam, bình Chiêm xua Tống chiến công
Toàn dân hân hoan nuôi chí tang bồng!

Việt Nam, quê hương từ đó trong tôi
Việt Nam, quê hương từ đó không rời
Việt Nam, yêu thương năm tháng không nguôi
Việt Nam, yêu thương năm tháng không vơi
Việt Nam, ca khúc muôn đời tươi sáng
Việt Nam, ca khúc muôn đời tôi hát vang!

Việt Nam, hồn thiêng trào dâng núi sông
Hai tiếng thiết tha khắc ghi trong lòng
Việt Nam, cùng nhau ngăn lấp bất công
Toàn dân vươn lên cho xứng Tiên Rồng!

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Quê Hương Tôi"