Việt Nam Quê Hương Tôi

Tác giả:

Xa ngàn khơi ở nơi đó quê hương tôi Việt Nam

Ðêm từng đêm nhiều đêm ngóng trông về Quê Hương Việt Nam

Gởi về tặng Mẹ
Một bài ca với niềm thương và nỗi nhớ
Gởi về tặng Ba
Một bài ca với niềm tin và sức sống và tình người

Việt Nam ơi
Quê Hương tôi còn nhiều gian khó nhiêù đau khổ
Nhưng tôi mong mt ngày mai, mt ngày mai
Quê Hương tôi sẽ đổi thay

Việt Nam ơi
Ngàn thương yêu ngàn nỗi nhớ
Như câu ca dao Mẹ thường ru chiều mùa Thu
Như ngọn lửa trong tim ta còn cháy mãi

Gởi về Hà Ni
Một bài ca với niềm thương và nỗi nhớ
Gởi về Sài Gòn
Một bài ca với niềm tin và sức sống với tình người

Em ở đâu Mùa Xuân đến sao không quay về đây
Ðể cho đại dương giọt nước mắt thương về Quê Hương

Gởi về tặng Người
Một bài ca với niềm thương và nỗi nhớ
Gởi về anh em
Một bài ca với niềm tin và sức sống và tình người

Gởi về Quê Hương
Một bài ca với niềm thương và nỗi nhớ
Gởi về Việt Nam
Một bài ca với niềm tin và sức sống …với tình… người

(1991)

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Quê Hương Tôi"