Việt Nam và Hòa Bình

Tác giả:

1. Mỗi sáng ban mai ngọn cờ phất phới tung bay, công chức sinh viên ngồi bên bàn giấy ơ hờ có biết đâu rằng bên ngoài vùng Việt Nam Chính khách Tây Tàu tay cầm cặp da to Ở trong đó có biết bao tài liệu, đã viết nói về Việt Nam ta, dẫu chưa biết gì giống nòi này, quyết định thế hệ chúng ta ngay. Định mệnh ta: Bao người xâu xé 2. Xin các anh em mặc niệm trong bữa ăn đêm Hãy lắng tai nghe bản tin từ chốn xa gần Đã chết bao người cho tàn ngày đen tối, chia cắt gia tài cho ngoại thù huyênh hoang, Họ nhân danh kia với bao nỗi nhọc nhằn, đem phanh thay tưởng chừng ác thú, chúng ta sống bằng những nội thù căn phần trôi nổi chết trên sông. Một giòng nước: có nhiều ghềnh thác 3. Công lý hôm nay mù mờ nên mất lương tri, nhiều diễn văn kia làm tung mạch máu con người, lên tiếng Hòa Bình nhưng chẳng chịu buông súng, Vũ khí nơi nào? nhưng hẹn gặp nơi đây Và ngay trên đất nước thành phố mình, ta nâng cao Hoà Bình trong tay, ngay trên những quảng bút gầy mòn, ngay trên những đồi núi hoang sơ Hòa bình: khi súng đổ mồ hôi

Thảo luận cho bài: "Việt Nam và Hòa Bình"