Việt Nam Vinh Quang

Tác giả:

Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm dầy

Vẫn kiên cường nuôi chí phục hưng
Việt Nam vươn lên từ những tấm thân gầy
Nguyện xây đắp thương yêu tràn đầy

Người hỡi đứng lên giành quyền sống làm người
Dù máu xương đọa đày vẫn tiến tới
Ngày nào đến cho trang sử mới ra đời
Tiếng non sông giục mời

Trong tim ta sôi dòng máu ông cha
Bạo quyền không hàng, liều thân dọc ngang xông pha
Tiến lên đi giải phóng sơn hà
Hồn nước non vui tình nhà

Việt Nam oai linh nghìn thu sáng danh này
Đất Tiên Rồng nuôi chí hùng anh
Việt Nam dang tay thành tâm khắp nhân lọai
Cùng thế giới đi xây tình dài

Việt Nam thắp cao ngọn đuốc ấm cho đời
Bằng trái tim vun trồng thời đại mới
Hồn sông núi vang trong mạch sống giống nòi
Bước đi trong miệt mài
Trong bôn ba bao thử thách gian nan
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh hiên ngang
Quyết tâm xây dựng nước rạng ngời
Việt Nam Vinh Quang đời đời !

 

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Vinh Quang"