Viết thay cho thằng đi lấy vợ

Tác giả:

Viết thay cho thằng đi lấy vợ

 Bút Kòm


“Bai” các ông tớ đi lấy vợ
Phận làm người trả nợ cho xong
Bao năm cung kiếm vẫy vùng
Giờ đây khăn gói chữ tùng tớ đeo
Chí đã quyết vượt đèo leo núi
Thì nhủ lòng chẳng hối không than
Cũng đành một kiếp… hồng nhan
Tớ đi theo vợ, dở dang cuộc cờ
Hết những đêm trăng mơ thò thụt
Xóm các em lẩn lút đi, về
Những phen chè chén hả hê
Cung đàn nhịp phách đê mê hương tình
Chiều hè phố rập rình dõi bước
Dáng Mỹ nhân tha thướt lả lơi
Đêm đêm trăng nhạt sao rơi
Chân cầu cuối xóm, à ơi hẹn hò
Nhớ những ngày nằm co gác vắng
Gặm nỗI buồn cay đắng trong lòng
Trời ơi, nàng đã sang sông
Muốn mua thuốc chuột mà … không có tiền
Nhớ các ông, bạn hiền thân mến
Đã bao lần mình “khện” lẫn nhau
Chỉ vì tranh cái… phao câu
Mà gây bao cảnh bể dâu đoạn trường
Bỏ thì thương, mà vương thì tội
Nên ta đành chìm nổI cùng nhau
Giờ đây tớ bước qua cầu
Cá còn ở lại nhớ câu cho nhiều
Ân oán xưa trăm điều xí xóa
Tớ yên mồ đẹp mả vui nằm
Vợ gọi dạ, bảo thì vâng
Tam tòng tứ đức tớ năng trau mình
Chung tình là câu kinh nhật tụng
Quả phúc đây một bụng vê tròn
Còn Trời còn nước còn non
Có thằng lấy vợ, hết còn băm lăm

Mồ êm nó đã vui nằm.

 

Thảo luận cho bài: "Viết thay cho thằng đi lấy vợ"