Viết Trên Tà Áo Em

Tác giả:

Viết Trên Tà Áo Em

 Hoàng Anh Tuấn


Ngọn gió nào êm ái
Xin về tà áo em
Ngọn gió nào dịu hiền
Cho áo em mềm mại
Cho mềm mại áo em

Ngọn gió nào dễ thương
Tà áo em khép lại
Ủ hồn anh cô đơn
Em ngàn năm thơ dại
Tình ngàn năm khói sương

 

Thảo luận cho bài: "Viết Trên Tà Áo Em"