Viết trong quán cà phê

Tác giả:

Li cà phê nữa
…………tỉnh
…………….mê
Từng đôi sớm biết đi về có nhau
Còn em
……lãng đãng đi đâu
Anh về
……so sẫm
………..dũa màu
………………gỗ mun
Trơ vơ riêng chiếc bữa thường
Qua phin hồng hạnh
……………..giọt buồn lọc mau

Anh nhường nửa giọt chung màu
Cho tôi tỉnh táo khuấy sầu
…………………….tan chăng.

Thảo luận cho bài: "Viết trong quán cà phê"