Vĩnh Biệt Một Loài Hoa

Tác giả:

Vĩnh Biệt Một Loài Hoa

 Cát Biển


(Cho Ngọc Lan)

Từ lúc chim bay rũ bụi trần

Bên bờ sông vọng tiếng tơ ngân

Người chơi vui chút nơi trần thế

Cánh dỏi xa bay cảnh nhược bần

Có phải tay vươn thầm níu gọi

Hay là khoé lệ ứa trào dâng

Rừng hương hoa thắm xưa ngồi hát

Giờ ngủ thiên thu dưới mộ phần

 

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Biệt Một Loài Hoa"