Vĩnh Biệt Tình Ta – Adoro

Tác giả:

Ôi tình ta, một tình cũng thấp thoáng thôi
Cuộc tình buồn, tình của những kiếp đơn côi
Cuộc tình nghèo nào dám mơ của lứa đôi
Người tình về, tình duyên cũ mới
Ðể mình mãi xót xa ngậm ngùi

Ôi tình ơi, tình rồi sẽ vỡ tan hoang
Tình muộn màng, tình nào chẳng có trái tim non
Người tình nào chẳng khác chi quả táo ngon
Ðợi chờ làn môi tươi cắn nửa đời sắt son lúc ta còn rất ngoan

Tình như bóng mát, như là cơn gió
Sớm giang hồ, chìm sâu đánh đắm những con đò
chìm sâu dưới đáy nước mơ hồ
Người yêu hỡi người xa lìa tôi đi
Hãy cứ xa lìa rồi, trời còn hoang vắng mây ơ thờ
để ta than van như côn trùng kia

Ôi người yêu, tình mình đã chết đêm qua
Tình mặn mà, tình là hòn nước đá đêm thu
Dù tình chỉ còn giá băng của mùa tuyết rơi
Người tình cạn khô tiếng nói nửa đời vẫn giữ ta vào đó thôi

Vĩnh biệt nhé anh!
Vĩnh biệt nhé anh!
Vĩnh biệt nhé anh!

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Biệt Tình Ta – Adoro"