Vĩnh Biệt

Tác giả:

Vĩnh Biệt

 Hoàng Trúc Ly


Rồi mai khởi sự xa đời
Chuyến xe trăm tuổi đưa người nghìn năm
Trăng sao bốc cháy chỗ nằm
Áo xanh mây lá vết bầm núi non

 

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Biệt"